UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

aiheita suulliseen esitelmään Áilegas giellasiida

 

słownik synonimów angielskich chomikuj Hankkeen tavoitteena on kehittää Utsjoen kuntaa palveluorganisaationa ja vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia monikielisen ja -kulttuurisen toimintaympäristön näkökulmasta. Näiden tavoitteiden kautta parannetaan pitkällä aikavälillä saamenkielisen ja saamelaiskulttuurin mukaisen palvelutuotannon laatua, tuottavuutta sekä määrää. Saamen kielilain mukaan saamelaisten kotiseutualueella toimivien sekä valtion että kunnallisten viranomaisten velvollisuus on huolehtia siitä, että saamenkieliset palvelut turvataan.

sveitsiläinen pankki suomessa Konkreettisena tavoitteena on Utsjoen kunnan johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen osaamisen parantaminen ja sen seurauksena koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen. Johtamisen osaamisen kehittämisen lisäksi muina konkreettisina tavoitteina tuottavuuden parantamisen näkökulmasta ovat raja-alueosaamisen sekä sähköisten palvelujen ja viestinnän osaamisen kehittäminen koko organisaatiossa.

ciebie boga wysławiamy organy Hankkeen avulla tehtävillä toimenpiteillä tartutaan niihin ongelmakohtiin, jotka vaikuttavat työntekijöiden
työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa strategisen johtamisen oppimisprosessi, työhyvinvointikyselyt, johdon koulutukset, viestintä- ja tiedotuskäytäntöjen kehittäminen, raja-alueyhteistyöhön liittyvä osaaminen sekä kielen ja kulttuurin koulutukset.

palmiarnia gliwice godziny otwarcia w święta Hankkeen tuloksena Utsjoen kunnan työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat parantuneet, koska johtavien viranhaltijoiden henkilöstöjohtamisen osaaminen on lisääntynyt. Pitkällä aikavälillä erityisesti saamenkielinen palvelutarjonta on lisääntynyt, sen laatu ja tuottavuus ovat parantuneet.

side star beach hotel iletişim Hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto sekä Utsjoen kunta. Hanke on alkanut 1.1.2015 ja se kestää 30.06.2018 saakka.

petrus kähkönen vanhemmat Áilegas Giellasiida-projekti:
Ulla-Maija Uusitalo, 040 661 6641, ulla-maija.uusitalo(a)utsjoki.fi
Outi Laiti, 040 667 2229, outi.laiti(a)utsjoki.fi

tiedostojen poistaminen cd levyltä

 
   

soufflé au fromage blanc  

sefarad muñoz molina wikipedia