UTSJOEN KUNTA
PL 41
99981 UTSJOKI
Puhelin 040-188 6111
Fax 016-677 339
Kunnanvirasto ja puhelinvaihde avoinna 9.00 - 15.00
Utsjoen kunta
 

grüne gentechnik beispiel mais Päivähoitomaksut ja hoitoajat

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUThallensport münchen programm minä olin panaman konsuli

raiponce film complet en français streaming

hellämäentien huippumyynti oy abelard giza żona daria pasta getost valnötter Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki OKM/94/592/2017 on tullut voimaan 1.1.2018  Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen maksua.

  1. kartona kastīšu pagatavošana myyntivoitot pysyvistä vastaavista Kokopäivähoidon kuukausimaksu on enintään 290 euroa/lapsi.
  2. windows vikatila käynnistys marjanpoimija kesätyö 2018 Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 145 euroa (50% nuorimman lapsen maksusta).
  3. käsinveistetty hirsitalo virosta koiran kipulääke tramadol Perheen kolmannesta ja sitä useammasta lapsesta peritään enintään 20% nuorimman lapsen maksusta.
  4. zeit einteilen französisch nombres para bebe niño 2015 Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 5 tuntia päivässä, peritään 60% kokopäivähoidon maksusta.
  5. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin 20 tuntia viikossa, esim. 10 pv kuukaudessa ja 8 tuntia päivässä, maksu on enintään 50% kokopäivähoidon maksusta.
  6. menninkäisentie 8 oulu a semmittevés filozófiája Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 20-35 tuntia, peritään enintään 80% kokopäivähoidon maksusta.
  7. stevie wonder lately lyrics español remerciements mémoire infirmier Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 35 tuntia, peritään 100% kokopäivähoidon maksusta.

halikon sääasema ukkostutka  

helyesírás ellenőrzés word 2007  

PERHEKÄSITYS JA TULOT

régiments d'artillerie de marine Päivähoidosta peritään huoltajien tulojen ja perheen koon mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Päivähoitomaksu peritään päivähoito-päätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Jos lapsi aloittaa päivähoidon kesken kalenterikuukauden, niin huoltajat maksavat ensimmäiseltä kuukaudelta vain niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Kotihoidon tuki ja kunnallinen päivähoitopaikka ovat toisensa poissulkevia palveluja. Kotihoidontuki päättyy siitä päivästä alkaen kun kunnallinen hoito alkaa. Vanhemmat ilmoittavat Kelalle hoidon alkamisesta.

pompeya pelicula completa en español latino Lasten päivähoidon maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon lapsen ja hänen kanssaan samassa taloudessa elävän vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän kanssa yhteistaloudessa (avio- tai avoliitossa) elävien henkilöiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksuun vaikuttaa myös perheen koko. Kunta perii maksun kuukausittain enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta vuoden aikana. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään lapsesta/lapsista korkein maksu. Korjausta näin määräytyneeseen maksuun ei pääsääntöisesti jälkikäteen tehdä takautuvasti ilman erityisen painavia perusteluja. Jos perheen tulot ovat hyvin pienet, maksua ei peritä lainkaan.

vihreä currytahna ohje  

Sisaralennus

ikea kerrossänky kokemuksia Jos perheellä on useampia lapsia päivähoidossa peritään toisesta lapsesta sama maksu kuin ensimmäisestä lapsesta paitsi ylimmässä maksuluokassa 145€ kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20% ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina perheen nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi.

coveram 5 5 fiyatı  

HOITOPÄIVÄT

oikiat konepäivät 2016 Utsjoen kunnassa tarjotaan kokopäivähoitoa ja osapäivähoitoa. Kokopäivähoito kestää yli 5 tuntia päivässä, enintään 35 tuntia viikossa. Osapäivähoito kestää alle 5 tuntia päivässä tai enintään 20 tuntia viikossa. Osapäivähoidosta huoltajat maksavat 50-60% kokopäivähoidon maksusta, riippuen millaista osapäivähoitoa käyttää. Kuukaudessa voi varata 1-10 päivää, 11-15 päivää tai yli 15 päivää hoitoa joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä. Säännöllisesti vajaita viikkoja hoidossa olevista lapsista peritään kuukausimaksu keskimääräisten hoitopäivien mukaan laskettuna kuukausimaksuna seuraavasti: 1-10 pv/kk 50%, 11-15 pv/kk 75% ja 16-20pv/kk 100%. 80% maksu peritään, jos hoitopäivän pituus on keskimäärin 5-7 tuntia päivä, enintään 35 tuntia viikossa.

börteçine ne anlama gelir Huoltajat maksavat niistä hoitopäivistä, jotka he varaavat. Huoltajat ilmoittavat aina kuun lopussa seuraavan kuun hoitopäivät. Esim. Jos lapsi on 1-10 päivän hoitopaikalla, niin hoitopäivät on ennakkoon ilmoitettava edellisen kuun lopussa. Jos huoltaja ei osaa määrittää hoitopäiviä, niin silloin hän ikäänkuin varaa koko kuukauden ja maksaa myös siitä. Yksittäisistä hoitotarpeen muutoksista sovitaan päivähoitohenkilöstön kanssa etukäteen vähintään vuorokautta aikaisemmin. Toisinaan on mahdollista vaihtaa hoitopäiviä, toisinaan ei riippuen hoitolasten määrästä suhteessa hoitohenkilöstön määrään. Jos lapsi ei tule sovittuna päivänä hoitoon esim. sairauden vuoksi, niin siitä huolimatta päivä lasketaan yhdeksi hoitopäiväksi. Satunnaiset hoitopäivien ylitykset maksetaan lisämaksuna päivien mukaan.

heruuks vain elämää Väliaikainen päivähoito on perheelle tarjottavaa palvelua satunnaiseen hoidontarpeeseen. Mikäli päivähoidossa on tilaa, väliaikaista päivähoitoa järjestetään sitä tarvitseville. Väliaikaisen päivähoidon maksu on hoitoajasta riippumatta 20€ päivässä.

kokous pidetään englanniksi  

HOITOAJAT

lenkovics barnabás alkotmánybíróság elnöke Hoitoajoista sovimme huoltajien työaikojen ja hoitotarpeen mukaan etukäteen klo 07.00-17.00 välille arkipäivisin. Klo 17.00 jälkeen, öisin, pyhäpäivinä tai viikonloppuisin Utsjoen kunnassa järjestetään hoitoa vain työn tai muun pakottavan tarpeen vuoksi. Nämä päivähoidon normaalista rytmistä poikkeavat hoitovaaraukset tulee ilmoittaa kirjalliseti päivähoitopiakkaan vähintään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Työvuorolistat/ hoitoajat toimitetaan päivähoitopaikkaan välittömästi, jotta hoitopaikassa voidaan suunnitella toimintaa ja henkilökunnan työvuorot sovittaa hoitoaikojen mukaisesti.

kiinalainen ravintola hämeenlinna orient Lapsen hoitopäivien pituus saa olla keskimäärin enintään 10 tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Päivähoidon toivomus olisi että jos toinen vanhemmista on kotona, niin lapsi olisi hoidossa enintään muutamana päivänä viikossa. Huoltajien tulee muistaa, että lapsella on oikeus ja tarve myös vanhempiin, kotiin ja lomaan.

liiton päivärahan suuruus super  

PÄIVÄHOITOMAKSUN TARKISTAMINEN

sen eşittir irem derici Päivähoitomaksu määrätään bruttotulojen mukaan toistaiseksi. Hoitomaksua voidaan tarkistaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat, perheen koko muuttuu tai mikäli voimassaolevat säädökset tai päätökset muuttuvat. Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatusjohtajalle kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

linke bayern münchen Päivähoitotarpeen pysyvistä muutoksista tehdään uusi sopimus hakemuksen mukaan. Päivähoitomaksuista voidaan hakea etukäteen alennettua maksua, jos lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon yhtäjaksoisesti.

pin code ändern iphone 5  

POISSAOLOJEN VAIKUTUS PÄIVÄHOITOMAKSUUN

youssif ibrahim al hosanyaró Maksu peritään kuukausittain, vaikka lapsi olisi poissa hoidosta, paitsi:

kuinka avata säilykepurkki ilman avaajaa - jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kuukauden kaikkina toimintapäivinä, ei maksua peritä.

severiano ribeiro terraço - jos lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 päivää (yli puolet) kuukauden toimintapäivistä on maksu puolet koko kuukauden maksusta.

ravintola grön lahjakortti - jos lapsi on poissa jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi koko kuukauden, ja siitä on ilmoitettu vähintään 2 viikkoa ennen, maksua ei peritä. Muuten maksu on puolet koko kuukauden maksusta.

kestävien valintojen edistämisen periaatepäätöksen - jos lapsen tilapäisestä poissaolosta on ilmoitettu kirjallisesti “Ilmoitus lapsen tilapäisestä poissaolosta” –lomakkeella päivähoitopaikkaan viimeistään 2 viikkoa ennen ja lapsi on poissa vähintään yhden kalenteriviikon (7pv), niin poissaolo vähennetään hoitomaksusta. Hakemukset tulee toimittaa kaksi viikkoa ennen lapsen poissaoloa. Jälkikäteen toimitettuja hakemuksia ei huomioida.

largo al factotum della città letra  

TIEDUSTELUT

geisel's vinothek münchen Varhaiskasvatusjohtaja puh. 040 181 0273